لوله ,مالک ,میباشد ,سیستم ,میگردد ,هزینه ,مالک میباشد ,سیستم لوله ,متعهد میگردد ,نماینده قانونی ,عهده مالک

نمونه فرم قرارداد جهت انجام پروژه های تاسیساتی

:: نمونه فرم قرارداد جهت انجام پروژه های تاسیساتی
لوله ,مالک ,میباشد ,سیستم ,میگردد ,هزینه ,مالک میباشد ,سیستم لوله ,متعهد میگردد ,نماینده قانونی ,عهده مالک

                                                          بسمه تعالی

 

                  ( قرار داد اجرایی سیستم لوله کشی گاز  و آ ب خانگی و تجاری )

 

این قرار داد در تاریخ     /     /     به منظور اجراء سیستم لوله کشی                       ملک واقع در

                                       فیمابین.آقای/خانم                         به شماره شناسنامه                       مالک / نماینده قانونی به عنوان متقاضی شرکت خدمات تاسیسات آتش افروز کاسپین به شماره ثبت 563 وشماره پروانه 1728 به نشانی عباس اباد کلار آباد به عنوان مجری با شرایط ذیل منعقد میگردد.

1-مجری طرح متعهد میگردد سیستم لوله کشی را مطابق با استاندارد های لازم و با نرخ های مصوب و درج شده انجام دهد.

2- مالک /نماینده قانونی متعهد میگردد                    ازکل مبلغ قرارداد را پس از عقد قرار داد                    و              پس از اتمام کارلوله کشی و مابقی را پس از تایید سیستم توسط                            ناظر / مالک بپردازد .

 

3 -مالک متعهد میگردد پس از انجام لوله کشی وقبل از  طی مراحل قانونی مجری  هیچ گونه تغییری در سیستم ایجاد ننماید

 

4-هزینه شیر الات ونظام مهندسی وکارشناسی ونقشه ایزومتریک ومالیات ارزش افزوده به عهده مالک میباشد.

 

5-درصورت نیاز به نوار پیچی دویبل هزینه آن به پای مالک میباشد                            

 

6-مسئولیت حفاضت از اجناس در محیط کارگاه به عهده مالک میباشد

 

7-مدت زمان اجرای پروژه توسط مجری به مدت                    و از                                 میباشد                                                                                                                                                         

          تعرفه توافقی به شرح زیر میباشد:

 

 - لوله 2

* - لوله 2.5

* - لوله3

*  - لوله 4

*  - لوله 5

 * - لوله 6 

 

8- بابت افت اتصالات 13در صد به متراژ اضافه میگردد

 

9-  هزینه داربست به عهد ه مالک میباشد

 

10-هزینه حمل اجناس به عهده مالک  میباشد

 

11-  این قرار داد در دو نسخه تهیه گردیده و هر یک با مهر و امضاء اصلی حکم واحد داردو در صورتی که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند ملزم به پرداخت خسارت میباشد.

 

 

مهر و امضا متقتضی                                         مهر وامضا مدیر

 

 

 

       ردیف

  

 

        مبلغ دریافتی

 

             مهر و امضا

 

 

   پرداختی اول

 

 

 

 

   پرداختی دوم

 

 

 

 

  پرداختی سوم

 

 

 

منبع اصلی مطلب : شرکت خدمات لوله کشی گاز آتش افروز کاسپین
برچسب ها : لوله ,مالک ,میباشد ,سیستم ,میگردد ,هزینه ,مالک میباشد ,سیستم لوله ,متعهد میگردد ,نماینده قانونی ,عهده مالک
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : نمونه فرم قرارداد جهت انجام پروژه های تاسیساتی


ارزش ,مالیات ,افزوده ,خدمات ,عوارض ,ارایه ,ارزش افزوده ,عوارض ارزش ,دهندگان خدمات ,ارایه دهندگان ,اشخاص حقوقی ,ارایه دهندگان خدمات

اطلاعیه سازمان مالیاتی کشور

:: اطلاعیه سازمان مالیاتی کشور
ارزش ,مالیات ,افزوده ,خدمات ,عوارض ,ارایه ,ارزش افزوده ,عوارض ارزش ,دهندگان خدمات ,ارایه دهندگان ,اشخاص حقوقی ,ارایه دهندگان خدمات

✳️ اطلاعیه  مالیات بر ارزش افزوده

 ✅ قابل توجه مدیران ، کارفرمایان ، فعالان حوزه مالی و مالیاتی مشمولین مرحله هفتم نظام مالیات بر ارزش افزوده 

  منبع اصلی مطلب : شرکت خدمات لوله کشی گاز آتش افروز کاسپین
برچسب ها : ارزش ,مالیات ,افزوده ,خدمات ,عوارض ,ارایه ,ارزش افزوده ,عوارض ارزش ,دهندگان خدمات ,ارایه دهندگان ,اشخاص حقوقی ,ارایه دهندگان خدمات

اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : اطلاعیه سازمان مالیاتی کشور


لوله ,هزینه ,میباشد ,مالک ,عهده ,افزوده ,عهده مالک ,مالک میباشد ,100000 100000 ,250000 250000 ,15000 15000 ,100000 100000 100000 ,250000 250000 250000 ,200000 200000 200000 ,15000 15000 15000

تعرفه خدمات لوله کشس گاز

:: تعرفه خدمات لوله کشس گاز
لوله ,هزینه ,میباشد ,مالک ,عهده ,افزوده ,عهده مالک ,مالک میباشد ,100000 100000 ,250000 250000 ,15000 15000 ,100000 100000 100000 ,250000 250000 250000 ,200000 200000 200000 ,15000 15000 15000

ردیف

شرح کالا

روکار بامصالح

کف خواب

با مصالح

روکار بدون

مصالح

کف خواب   بدون مصالح

1

2/1 و4/3

155000

260000

80000

100000

2

1

175000

310000

95000

130000

3

4/1 1

210000

350000

105000

150500

4

2/1 1

240000

380000

110000

160000

5

2

300000

550000

130000

195000

6

2/1 2

350000

600000

150000

2250000

7

3

410000

650000

000

 

8

4

555000

850000

 

 

9

هزینه نقشه ایزومتریک

15000

15000

15000

15000

10

شیر قطع کن فرعی

200000

200000

200000

200000

11

کلکتور 2/1 2 الی 4

250000

250000

250000

250000

12

هزینه چاپ هر برگ نقشه

100000

100000

100000

100000

13

مالیات بر ارزش افزوده

   

 0.9

   

  0.9

-----

------

 

هزینه بازرسی وتعرفه انجمن گاز به عهده مالک میباشد

در صورت نیاز به به دار بست هزینه آن به عهده مالک میباشد

هزینه شیر آلات و تفلون و سر دنده به عهده مالک میباشد

لوله کشی بالای دو واحد به ازای هر متر طول 10|0درصد افزوده می گردد

هزینه کرایه وانت برای حمل لوله و لوازم به محل کار درون شهری 20000ریال وبرون شهری250000ریال میباشد

از لوله 2/1تا2 اینچ 10درصد و از لوله 2به بالا 15درصد به عنوان افت لوله و اتصالات به کل متراژ افزوده میگردد

 

منبع اصلی مطلب : شرکت خدمات لوله کشی گاز آتش افروز کاسپین
برچسب ها : لوله ,هزینه ,میباشد ,مالک ,عهده ,افزوده ,عهده مالک ,مالک میباشد ,100000 100000 ,250000 250000 ,15000 15000 ,100000 100000 100000 ,250000 250000 250000 ,200000 200000 200000 ,15000 15000 15000
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : تعرفه خدمات لوله کشس گاز